Minimalizm

    Minimalizm nedir? Minimalizm sözcük anlamı, Fransızca kökenli “minimum” sözcüğünden türemiştir. Minimum, sözlük anlamı; “Bir şey için gerekli en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak tanımlanırken, matematikteki ifadesi de, “değişken niceliğin inebildiği en alt basamak, asgari, minimal” şeklinde tanımlanmıştır.1 

     Minimalizm, modern sanat ve müzikte, 1960’lı yıllardan başlayıp bugüne kadar gelen bir akım olarak kısaca tanımlanabilir.  Minimalizm, ABC sanatı ve minimal sanat olarak da ifade edilmektedir. Müzikte ve görsel sanatlarda kullanılan minimalizm, her ne kadar bir sanat akımı olarak ifade edilse de günümüzde kavram farklı boyutlar kazanmıştır.

Daha doğrusu; yaşamın diğer alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Mesela; kavram her geçen gün daha çok insanın dikkatini çeken bir yaşam felsefesi olarak karşımıza çıkmaktadır.2 

    Minimalizmi yani sadeliği nasıl benimseyebileceğimize dair, ne olduğuna ya da günümüz yaşam felsefesi olmasına dair ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.